Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo Morela, dostopno na naslovu www.morelaokulisti.si ter www.morela.si upravlja družba MORELA OKULISTI, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 1518224000, davčna številka: SI63812070, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi Morela).

Splošni pogoji uporabe opisujejo delovanje spletne strani Morela, določajo pravice in obveznosti uporabnika vsebin in storitev spletne strani ter urejajo poslovni odnos med družbo Morela okulisti in uporabnikom. Uporabnika spletne strani Morela zavezujejo splošni pogoji, ki so objavljeni in dostopni vsem obiskovalcem in uporabnikom spletni strani.

Opis vsebin spletne strani
Morela Spletna stran družbe Morela okulisti ponuja naslednje vsebine in funkcionalnosti:

  • Informacije o zdravstvenih storitvah, ki jih družba opravlja, splošne informacije za naročanje in dostopanje do storitev, cene storitev ter kontaktne podatke.
  • Izobraževalne vsebine povezane z očesnim zdravjem, ki so informativne narave. Namenjene so tistim, ki se zdravijo zaradi težav z očmi in bi se želeli podrobneje informirati o naravi njihovega obolenja ter tistim, ki iščejo več informacij o možnostih za odpravo dioptrije in izboljšanja vida.
  • Informativni test namenjen splošni oceni primernosti posameznika za katero izmed operacij za odpravo dioptrije.
  • Izmenjavo mnenj in izkušenj med pacienti z omogočanjem objave lastnega mnenja ter ocene zadovoljstva z opravljeno storitvijo ter deljenjem objav na družbenih omrežjih.
  • Možnost prijave na e-novice in naročilo brezplačne revije Vid&Gib, katere soizdajatelj je družba Morela okulisti.
  • Možnost vključitve v program četrtletnega izbora posameznika, ki bi mu lahko z lasersko odpravo dioptrije kar najbolj pomagali. Skladno s svojo socialno naravnano in družbeno odgovorno politiko delovanja, družba Morela okulisti izbranim posameznikom brezplačno pomaga do boljšega vida. Pogoji sodelovanja v programu kandidiranja za brezplačno odpravo dioptrije so opredeljeni v posebnem pravnem obvestilu, s katerim se seznani vsak kandidat v postopku prijave v program za izvedbo brezplačne operacije.
  • E-storitve, kar vključuje možnost spletnega naročanja za preglede in operativne posege, spletnega plačevanja storitev ter dostopanje do osebne medicinske dokumentacije. S skupnim izrazom te storitve na spletni strani opisujemo kot »moja ordinacija«. Za uporabo teh storitev je potrebna predhodna registracija. Pravni pogoji uporabe teh storitev so opredeljeni v posebnem pravnem obvestilu s katerim je vsak uporabnik teh storitev seznanjen v postopku registracije.

Vrste uporabnikov
Obiskovalec spletne strani Morela, ki pregleduje vsebine strani in se na strani ni registriral, ima status gosta. S tem statusom lahko pregleduje vse informativne vsebine na spletni strani, odda naročilo za prejemanje revije Vid&Gib, se prijavi za prejemanje e-novic ter opravi informativni test za oceno primernosti za katero izmed operacij za odpravo dioptrije.

Za uporabo storitev »moje ordinacije« kar vključuje vse e-storitve spletne strani, oddajo mnenja ter oceno opravljene storitve in prijavo v program za izbor za izvedbo brezplačne laserske odprave dioptrije, je potrebna registracija uporabnika. To se izvede preko spletne strani. Ob registraciji obiskovalec strani vpiše ime in priimek, datum rojstva ter naslov elektronske pošte. Po potrditvi obvestila o registraciji, ki ga po vnosu naštetih osebnih podatkov prejme obiskovalec strani na navedeni naslov elektronske pošte, dobi obiskovalec status registriranega uporabnika. Pred registracijo se mora uporabnik strinjati s pogoji uporabe za registrirane uporabnike. Registracija je možna tudi med postopkom naročanja storitev. Registrirani uporabnik v okolje »moja ordinacija« dostopa z uporabniškim imenom, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter z izbranim geslom. Odgovornost za skrbno varovanje dostopnih podatkov (uporabniškega imena in gesla) je na strani registriranega uporabnika. Zaradi večje varnosti in zmanjševanja možnosti zlorab je priporočljivo dostopno geslo občasno zamenjati. To uporabnik lahko izvede v okolju »moja ordinacija« v uporabniškem profilu. Ob vsakem prenehanju uporabe spletne strani Morela je za varovanje osebnih podatkov pomembno, da se registrirani uporabnik s strani odjavi oziroma zapre okno spletnega brskalnika. Omogočanje shranjevanja gesla za dostop v spletnem brskalniku se z vidika varovanja osebnih podatkov prav tako odsvetuje.

Varovanje osebnih podatkov
Družba Morela okulisti se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-1.

Preko spletne strani Morela, se zbirajo osebni podatki uporabnikov, ki se registrirajo za uporabo storitev »moje ordinacije« ter uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic ali revije Vid&Gib. Naštete baze osebnih podatkov so prijavljene Uradu informacijskega pooblaščenca ter vodene skladno z ZVOP-1. Vsi osebni podatki uporabnikov spletne strani se uporabljajo izključno z namenom za katerega so bili pridobljeni. Osebni podatki posameznika se lahko na njegovo zahtevo izbrišejo iz baze podatkov registriranih uporabnikov spletne strani, prejemnikov e-novic ali prejemnikov revije Vid&Gib. Registrirani uporabnik spletne strani ima tudi sam možnost preklica registracije in izbrisa uporabniškega profila na spletni strani Morela. Medicinski podatki ter podatki o ambulantnih obiskih registriranih uporabnikov, ki so koristili katero od zdravstvenih storitev v ambulanti Morela okulisti, tudi v primeru preklica registracije na spletni strani ter izbrisa uporabniškega profila na spletni strani ostajajo trajno shranjeni v zdravstvenem informacijskem sistemu v elektronski kartoteki posameznika, ki jo vodi družba Morela okulisti. Ti podatki se shranjujejo skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ, baza teh podatkov je prijavljena Uradu informacijskega pooblaščenca in se vodi ločeno od baz podatkov, ki se zbirajo preko spletne strani Morela.

Po predhodnem obvestilu uporabnika v skladu z 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12 in nasl.) si upravljavec pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni mesto željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Omejitev odgovornosti
Družba Morela okulisti stremi k zagotavljanju čim bolj točnih, verodostojnih, razumljivih in kakovostnih informacij na svoji spletni strani. Vse objavljene vsebine so zgolj informativne narave in ne ustvarjajo nobene obveznosti med uporabniki in upravljavcem spletne strani Morela. Družba Morela okulisti ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov ter morebitne napake v objavljenih informacijah. Vsebine na spletni strani Morela niso namenjene samodiagnosticiranju ali zdravljenju očesnih težav. Glavni namen vsebin je seznanjanje zainteresirane javnosti s storitvami, ki jih opravlja družba Morela okulisti, izobraževanje in ozaveščanje o očesnem zdravju, poenostavljanje postopkov naročanja na storitve ter olajševanje komunikacije zainteresiranih posameznikov z družbo Morela okulisti.

Uporabnik na lastno odgovornost upošteva zapisane zdravstvene nasvete in priporočila. V primeru napak v tekstu oz. kadar uporabnik spletnega mesta napačno razume prebran vsebino, družba Morela okulisti ne more nositi nobene kazenske oz. civilne odgovornosti, če se je posameznik na podlagi prebranih vsebin napačno diagnosticiral oz. zdravil. Nasveti zapisani na spletnih straneh spletnega očesnega centra Morela niso del procesa zdravljenja in storitev, ki jih sicer izvaja družba Morela okulisti.

Spletna stran Morela vsem obiskovalcem ponuja informativni test, s katerim lahko posameznik na podlagi odgovorov na sedem zastavljenih vprašanj izve ali bi lahko bil primeren kandidat za katerega izmed posegov za odpravo dioptrije. Rezultati tega testa so le informativne narave in ne predstavljajo osnove za dejansko svetovanje glede morebitne izvedbe posega s strani zdravnika ob obisku v ambulanti Morela okulisti. Za zanesljivost in točnost rezultatov informativnega testa družba Morela okulisti ne prevzema odgovornosti. Rezultati testa se ne smejo uporabiti pri dejanskem odločanju za izvedbo predlaganega operativnega posega.

Pritožbe in spori
Družba Morela okulisti stremi k temu, da vse zdravstvene storitve opravlja strokovno v skladu s pravili zdravniške stroke in skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si družba prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletnih strani Morela pritožbo poda telefonsko v času obratovanja ambulante na številko 01 510 23 40 ali pošlje elektronsko pošto na info@morela.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@morela.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 30 dni po opravljeni storitvi.

Družba Morela okulisti si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Družba se tudi zaveda pomembnosti reševanja nastalih sporov z mediacijo oz. katerokoli drugo sodobno obliko alternativnega reševanja sporov. Zato si družba Morela okulisti prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo s posredovanjem zunanjega strokovnjaka, ki pomaga strankama najti sporazumno rešitev.

Ne glede na zgoraj navedeno vsakemu pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v ambulanti Morela okulisti pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah - ZPacP.

Pogoji uporabe veljajo od dne objave na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila uporabnikov.

 
DOVOLI PIŠKOTKE

Ker želimo nenehno izboljševati spletno mesto Morela uporabljamo piškotke za potrebe statistične analize.
Za podrobnejše informacije si preberite več o zasebnosti in piškotkih.